NEW U akce RETROKLÁNÍ 2022 dorazil od Antonína Fejty odkaz

na jeho fotografický pohled setkání

 

Máme zde nový rok. Přeji všem, ať si nejen tohoto našeho koníčka

v plném zdravím užijete, vychutnáte a uložíte mnoho kladných zážitků

do dlouhodobé paměti.

 

Erik Herudek, HEXEmodel

 

Na záložce AKCE byly sepsány meetingy pro rok 2023,

které mne zajímají natolik, že bych tam velice rád byl :-)

 

 

 

Stavebnice modelů větroňů

Modelů klasické dřevěné stavby

Modely vlastní konstrukce

Modely nezáludných letových vlastností

Modely tvrdě testované v letových fázích a letových podmínkách pro ně nekomfortní

 

Takto bych ve zkratce charakterizoval svou nabídku stavebnic pro Vás a Vaše volné chvíle

 

Budu potěšen zda-li to co hledáš

nalezneš právě zde

 

Erik Herudek

 

Scales gliders kits

Models of classic wooden construction

Models of own construction

Models of pleasant flight characteristics

Hard-tested models in flight phases and flight conditions uncomfortable  for  them

 

This is how I would briefly characterize my offer of kits for you and your free time

 

I'll be glad if that's what you're looking for, you will find it right here

 

Erik Herudek